فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش اول: قرآن در نماز

1205 - بسم الله برای غیر حمد

در کافی از یحیی بن ابی عمیر نقل شده که می گوید: در نامه ای به امام باقر (علیه السلام) نوشتم: فدایت گردم چه می فرمایی در مورد شخصی که در نمازش فقط به قصد سوره بسم الله الرحمان الرحیم در ابتدا خوانده و وقتی حمد تمام شده و سوره دیگر را شروع کرده بسم الله را نخوانده است و عیاشی گفته اشکالی ندارد؟ حضرت به خط مبارک خود مرقوم فرمود:برای به خاک مالیدن بینی او و ناپسند داشتن او - یعنی عیاشی - آن نماز را دوباره اعاده کند.

1206 - ثواب خواندن قرآن در نماز

قال أبی جعفر (علیه السلام): من قرأ القرآن قائما فی صلاته، کتب الله بکل حرف مائة حسنة، و من قرأه صلاته جالسا کتب الله له بکل حرف عشر حسنات.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: هرکه قرآن را ایستاده در نمازش بخواند، خدا به هر حرفش برای او صد حسنه نویسد و هرکه نشسته در نمازش قرآن بخواند، خدا به هر حرف برایش پنجاه حسنه نویسد و هرکه در جز نماز بخواند، خدا به هر حرف برایش ده حسنه نویسد.