فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

فصل دوازدهم: رابطه قرآن با نماز و دعا و ماه رمضان

بخش اول: قرآن در نماز

1205 - بسم الله برای غیر حمد

در کافی از یحیی بن ابی عمیر نقل شده که می گوید: در نامه ای به امام باقر (علیه السلام) نوشتم: فدایت گردم چه می فرمایی در مورد شخصی که در نمازش فقط به قصد سوره بسم الله الرحمان الرحیم در ابتدا خوانده و وقتی حمد تمام شده و سوره دیگر را شروع کرده بسم الله را نخوانده است و عیاشی گفته اشکالی ندارد؟ حضرت به خط مبارک خود مرقوم فرمود:برای به خاک مالیدن بینی او و ناپسند داشتن او - یعنی عیاشی - آن نماز را دوباره اعاده کند.