فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1202 - سجده های واجب

چهار آیه ای که سجده واجب عبارتند از:
1 - آیه 15 از سوره الم سجده (سوره 32):انما یومن بایتنا....
2 - آیه 37 از سوره فصلت (سوره 41):و من ءایته الیل و....
3 - آیه 62 از سوره نجم(سوره 53):فاسجدوا لله....
4 - آیه 19 از سوره علق (سوره 96):کلا لا تطعه....

1203 - سجده های مستحب

اما یازده آیه ای که سجده مستحب دارند عبارتند از:
1 - آیه 206 از سوره اعراف (سوره 7):ان الذین عند ربک....
2 - آیه 15 از سوره رعد (سوره 13):ولله یسجد....
3 - آیه 49 و 50 از سوره نحل (سوره 16):و لله یسجد...یخافون....
4 - آیه 107 و 109 از سوره اسراء (سوره 17):قل آمنوا...ویقولون...ویخرون....
5 - آیه 58 از سوره مریم (سوره 19):اولئک الذین انعم الله....
6 - آیه 18 سوره حج (سوره 22):الم تر ان الله یسجد....
7 - آیه 77 از سوره حج (سوره 22):یا ایها الذین آمنوا ارکعوا....
8 - آیه 60 از سوره فرقان (سوره 25):و اذا قیل لهم اسجدوا....
9 - آیه 25 و 26 از سوره نمل (سوره 27):الا یسجدوا لله....
10 - آیه 24 از سوره ص (سوره 38):قال لقد ظلمک....
11 - آیه 21 سوره انشقاق (سوره 84):و اذا قری ء علیهم....

1204 - کیفیت سجده

سجده تلاوت چه واجب باشد، چه مستحب، شرایط و مستحباتی دارد. بدین ترتیب:
در سجده تلاوت ابتدا باید نیت کند، سپس پیشانی؛ کف دو دست؛ دو سر زانو و دو سرانگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد. مکان سجده باید مباح باشد و بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده نکند. سایر شرایط سجده نماز مانند، به قبله روکردن؛ با وضو بودن؛ پاک بودن بدن و لباس و غیره، لازم نیست رعایت شود. همچنین در این سجده، تکبیر پیش از سجده، ذکر سجده، تشهد و سلام واجب نیست، ولی مستحب است هنگامی که سر از سجده بر داشت، تکبیر بگوید و در سجده هر ذکری را که بخواهد بگوید و بهتر آن است که چنین گوید:
لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیة و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، لا مستنکفا و لا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل خائف مستجیر:
از روی حق و حقیقت، از روی ایمان و تصدیق و از روی بندگی، اقرار می نمایم که خدایی جز الله نیست. ای پروردگار من! از روی تعبد و بندگی برای تو سجده می کنم. از عبادت تو ابایی ندارم و تکبر نمی ورزم، بلکه بنده ای خوار و ترسانم و به تو پناه آورده ام.