فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1197 - حذر از تباه کردن حدود قرآن

قال الامام الصادق (علیه السلام): و احذر ان تقع من اقامتک حروفه، فی اضاعة حدوده.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از آن بپرهیز که در عین خوب اداکردن حروف قرآن، سبب تباه گشتن حدود آن شوی.

بخش ششم: سوره سجده دار

1198 - نزدیکترین حالت بنده به خدا

نزدیکترین حالات بنده به خداوند وقتی است که در سجده باشد.