فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1196 - حدود قرآن

عن عبد الحمید بن عواض قال: سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: ان للقرآن حدودا کحدود الدار.
عبدالحمید بن عواض گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم می فرمود: همانا حدود قرآن شریف همانند حدود خانه است.

1197 - حذر از تباه کردن حدود قرآن

قال الامام الصادق (علیه السلام): و احذر ان تقع من اقامتک حروفه، فی اضاعة حدوده.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از آن بپرهیز که در عین خوب اداکردن حروف قرآن، سبب تباه گشتن حدود آن شوی.

بخش ششم: سوره سجده دار