فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1190 - مثل های قرآن

و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون * قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون.
و در این قرآن از هرگونه مثلی برای مردم آوردیم، باشد که آنان پند گیرند* قرآنی عربی، بی هیچ کژی، باشد که آنان راه تقوا پویند**زمر / 27 و 28.***.

1191 - بعثت پیامبر

قال الامام الصادق (علیه السلام): ان الله بعث نبیه:ایاک أغنی و اسمعی یا جارة.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند پیامبر خود را بر طبق ضرب المثل به در می گویم که دیوار بشنود مبعوث کرده است.

1192 - ضرب المثل های قرآنی

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هرچه خدای عزوجل به پیامبرش عتاب فرموده، مقصود از آن دیگران است، مانند این سخن خداوند که: اگر نبود که ما تو را استوار گردانیدیم، نزدیک بود که به سوی آنها اندکی متمایل شوی، مقصود از این کلام (عتاب) غیر پیامبر است.