فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1189 - مثال در قرآن

فی هذا القرآن من کل مثل.
در این قرآن از هرگونه مثلی، گوناگون آوردیم **اسراء / 89.***.

1190 - مثل های قرآن

و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون * قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون.
و در این قرآن از هرگونه مثلی برای مردم آوردیم، باشد که آنان پند گیرند* قرآنی عربی، بی هیچ کژی، باشد که آنان راه تقوا پویند**زمر / 27 و 28.***.

1191 - بعثت پیامبر

قال الامام الصادق (علیه السلام): ان الله بعث نبیه:ایاک أغنی و اسمعی یا جارة.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند پیامبر خود را بر طبق ضرب المثل به در می گویم که دیوار بشنود مبعوث کرده است.