فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1183 - قرآن، مایه عبرت خلق

و لقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظة للمتقین.
و قطعا به سوی شما آیاتی روشنگر و خبری از کسانی که پیش از شما روزگار به سر برده اند و موعظه ای برای اهل تقوی فرود آورده ایم **نور / 34. ***.

1183 - تمام اخبار در قرآن

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اخبار مربوط به شما و پیشینیان و آیندگان شما و خبرهای آسمان ها و زمین در این قرآن است و اگر کسی بیاید که شما را از آنها آگاه کند، بی گمان شگفت زده خواهید شد.

1184 - سودمندترین تذکرها

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): ان احسن القصص و ابلغ ألموعظة و انفع التذکر کتاب ألله عزوجل.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: همانا بهترین قصه ها و داستان ها، و بلیغ ترین پندها، و سودمندترین تذکرها کتاب خدای عزوجل است.