فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1181 - بهترین قصه ها

نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن.
ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم **یوسف / 3.***.

1183 - قرآن، مایه عبرت خلق

و لقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظة للمتقین.
و قطعا به سوی شما آیاتی روشنگر و خبری از کسانی که پیش از شما روزگار به سر برده اند و موعظه ای برای اهل تقوی فرود آورده ایم **نور / 34. ***.

1183 - تمام اخبار در قرآن

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اخبار مربوط به شما و پیشینیان و آیندگان شما و خبرهای آسمان ها و زمین در این قرآن است و اگر کسی بیاید که شما را از آنها آگاه کند، بی گمان شگفت زده خواهید شد.