فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1179 - عمل به دستور قرآن

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): علیکم بهذا القرآن احلوا حلاله و حرموا و اعملوا بمحکمه وردوا متشابهه الی عالمه فانه شاهد علیکم و افضل ما به توسلتم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: بر شما باد عمل کردن بدستور قرآن! حلالش را حلال و حرامش را حرام بدانید و به محکماتش عمل کنید، و متشابهاتش را به آنکس که عالم به متشابهات باشد رد نمائید که قرآن گواه بر شما است و برترین وسیله توسل است.

بخش سوم: داستان ها و اخبار قرآن

1180 - اعطای ذکر

کذلک نقص علیک من انبآء ما قد اتیناک من لدنا ذکرا.
و ما اخبار گذشتگان دیگر را بر تو حکایت خواهیم کرد و از نزد خود برای یادآوری ذکر را به تو عطا کردیم **طه / 99.***.