فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش چهاردهم قرآن و امام زمان (علیه السلام):

1163 - حال قرآن نزد یاوران مهدی (علیه السلام):

الا و ان ادرکها منا یسری فیها بسراح منیر، و یحذو فیها علی مثال الصالحین، لیحل فیها ربقا، و یعتق فیها رقا، و یصدع شعبا، ویشعب صدعا، فی ستره عن الناس لایبصر القائف اثره ولو تابع نظره. هم لیشحذن فیها قوم شحذ القین النصل تجلی بالتنزیل ابصار هم، و یرمی بالتقسیر فی مامعهم، و یغبقون کاس الحکمه بعد الصبوح!
بدانید آن کس از ما حضرت مهدی (علیه السلام) که فتنه ها را دریابد، در تاریکی آنها بابا چراغ روشنی سیر می کند. و به روش نیاکان رفتار می نماید تا گره فتنه ها را بگشاید و اسیران را آزاد سازد و جمعیت گمراهان را پراکنده، نیکان را گرد آورد. او پنهان از مردم است و هیچ جوینده ای هر چند در پی او باشد و چشمش به دنبال او بگردد او را نمی یابد. پس گروهی در آن فتنه ها صیقل می خورند و برای از بین بردن آنها آماده می شوند، همان گونه که آهنگران شمشیر را صیقل می دهند و چشمان آنها از نور قرآن روشنی می گیرد و معانی آیات آن در گوش هایشان فرو می ریزد و شامگاهان و صبحگاهان از جام حکمت و معارف الهی سیراب می گردند.

1164 - قرائت قرآن:

عزیر (علیه السلام) وقتی به سوی قومش بازگشت و در میان آنها ظاهر شد، تورات را آن طور که بر موسی بن عمران (علیه السلام) نازل شده بود خواند.
قائم (علیه السلام) هنگامی که ظاهر شود برای اهل زمین قرآن را آن چنان که بر حضرت خاتم النبیین (علیه السلام) نازل شده خواهد خواند ان شاء الله.