فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1158 - ستمکارترین فرد:

چه کسی ستمکارتر است از کسی که به آیات پروردگارش متذکر شده و روی گرداند، و آن چه را که پیشاپیش فرستاده فراموش کند، ما بر قلبهایشان پوششهایی قرار دادیدم تا نفهمند، و در گوشهایشان سنگینی است، و اگر ایشان را به هدایت بخوانی هرگز هدایت نشوند.

1159 - دعای امام حسن عسکری (علیه السلام):

و هرگاه قرآن خواندی بین تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند پوششی فراگیر قرار می دهیم، و بر قلبهایشان پوششهایی قرار می دهیم تا نفهمند، و در گوشهایشان سنگینی است، و هرگاه در قرآن از پروردگارت به تنهایی یاد کنی با نفرت روی بر می گردانند و درود خدا بر محمد و خاندان پاکش باد.

1160 - قلب در کور:

ای اسحاق بدان که بدون شک هرکه کور از این دنیا برود در آخرت نیز کور خواهد بود و راه گمراهی را پیش خواهد گرفت، ای ابن اسماعیل دیدگان کور نمی شوند بله قلبهایی که در سینه ها قرار دارند کور می گردند.
و این سخن خدای بزرگ است که در کتاب محکمش از قول ستمکار می فرماید: پروردگارا چرا مرا کور محشور کردی در حالی که در دنیا بینا بودم، و خداوند می فرماید: این گونه آیات ما نزد تو آمد و آنها را فراموش کردی و امروز این گونه فراموش می گردی.