فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سیزدهم: قرآن و امام حسن عسکری (علیه السلام):

1158 - ستمکارترین فرد:

چه کسی ستمکارتر است از کسی که به آیات پروردگارش متذکر شده و روی گرداند، و آن چه را که پیشاپیش فرستاده فراموش کند، ما بر قلبهایشان پوششهایی قرار دادیدم تا نفهمند، و در گوشهایشان سنگینی است، و اگر ایشان را به هدایت بخوانی هرگز هدایت نشوند.

1159 - دعای امام حسن عسکری (علیه السلام):

و هرگاه قرآن خواندی بین تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند پوششی فراگیر قرار می دهیم، و بر قلبهایشان پوششهایی قرار می دهیم تا نفهمند، و در گوشهایشان سنگینی است، و هرگاه در قرآن از پروردگارت به تنهایی یاد کنی با نفرت روی بر می گردانند و درود خدا بر محمد و خاندان پاکش باد.