فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1150 - دعای حضرت جواد در ادای دین:

اسماعیل بن سهل گوید: نزد آن حضرت نامه نوشتم که مدیون هستم برایم دعا کن، به من نامه نوشت: از خدا بسیار طلب آمرزش کن، و زبانت را به خواندن سوره قدر وادار نما.

بخش دوازدهم: قرآن و امام هادی (علیه السلام):

1151 - سیره امام هادی (علیه السلام):

در کتاب فلاح السائل از امام هادی (علیه السلام) روایت شده است که ما اهل بیت (علیه السلام) هنگام خوابیدن ده کار انجام می دهیم:
طهارت داشتن، صورت را بر کف دست راست نهادن، سی و سه مرتبه سبحان الله گفتن، سی و سه مرتبه الحمدلله گفتن، سی و چهار مرتبه الله اکبر گفتن، صورت را رو به قبله نمودن، سوره الحمد را خواندن، آیةالکرسی را خواندن و آیه شهد الله انه لا اله الا هو را تا آخر خواندن، و هرکس به آنها عمل کند بهره کافی خود را از شب گرفته است.