فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش یازدهم: قرآن و امام جواد (علیه السلام):

1146 - قرائت قرآن کنار قبر مومن:

محمد بن احمد بن یحیی می گوید: با محمد بن علی بن بلال به زیارت قبر محمد بن اسماعیل بزیع رفتیم.
محمد بن علی، کنار قبر و رو به قبله نشست و گفت: صاحب این قبر از قول امام جواد (علیه السلام) برایم نقل کرد که: هرکس کنار قبر برادر مؤمن خود، رو به قبله بنشیند، دست خود را بر قبر بگذارد و هفت بار سوره قدر را بخواند. از فزع اکبر و وحشت روز قیامت در امان می ماند.

1147 - دعای حضرت جواد (علیه السلام):

به خدایم به عنوان پروردگار بودن، و به محمد به عنوان پیامبر، و به اسلام به عنوان دین، و به قرآن به عنوان کتاب، و به فلان - نام ائمه را می برد - به عنوان پیشوایان خشنودم.