فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1139 - تلاوت قرآن در شب:

رجاءبن ضحاک می گوید: امام رضا (علیه السلام) شب ها بسیار تلاوت قرآن می کرد، هنگامی که به آیه ای می رسید که در آن سخن از بهشت و دوزخ به میان آمده بود، گریه می کرد، و از درگاه خدا تقاضای بهشت می نمود، و می گفت: پناه می برم به خدا از آتش دوزخ.

1140 - مانع بیماری:

روای گوید: از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که فرمودند: کسی که به هنگام خواب آیةالکرسی بخواند، ان شاءالله از فلج شدن ترسی نخواهد داشت. و هرکه آن را پس از هر نمازی بخواند، هیچ گزنده زهرداری به او آسیب نخواهد رساند.

1141 - همراه امام بودن بواسطه قرآن:

اسماعیل بن سهل گفت: به امام رضا (علیه السلام) نوشتم: دعایی به من بیاموز که چون آن را بگویم در دنیا و آخرت با شما باشم.
نوشت: اناانزلناه را بسیار تلاوت کن و لبهایت را با استغفار تر و تازه کن (همواره استغفار بر زبانت باشد).