فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش دهم: قرآن و امام رضا (علیه السلام):

1138 - رهایی از هراس روز رستاخیز:

و حضرت امام رضا (علیه السلام) فرمود: هرکس به (زیارت) قبر برادرش برود و دستش را روی قبر او بگذارد و هفت بار (سوره) اناانزلناه را بخواند، از هراس روز رستاخیز در امان می ماند.

1139 - تلاوت قرآن در شب:

رجاءبن ضحاک می گوید: امام رضا (علیه السلام) شب ها بسیار تلاوت قرآن می کرد، هنگامی که به آیه ای می رسید که در آن سخن از بهشت و دوزخ به میان آمده بود، گریه می کرد، و از درگاه خدا تقاضای بهشت می نمود، و می گفت: پناه می برم به خدا از آتش دوزخ.