فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1135 - آمیخته شدن گفتار با برکت قرآن:

ابن وهب گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سه کار انجام دهد، از سه موهبت محروم نخواهد شد:
1 - کسی که دعا کند، از استجابت آن بهره مند می گردد.
2 - کسی که شکر کند، بر نعمتش افزوده می شود.
3 - کسی که توکل کند، امورش سامان می یابد.
سپس (برای هر کدام از موارد فوق، به آیه ای از قرآن استدلال کرد و) فرمود: آیا قرآن، کتاب خداوند متعال را خوانده ای که در مورد اول می فرماید:
ادعونی استجب لکم **سوره مؤمن آیه 60.***:
مرا بخوانید تا (دعای) شما را اجابت کنم.
و در مورد دوم می فرماید:
لئن شکرتم لازیدنکم **سوره ابراهیم، آیه 7.***.
هرگاه شاکر و سپاسگزار خدا باشید، قطعا بر نعمت شما می افزایم.

بخش نهم: قرآن و امام کاظم (علیه السلام):

1136 - قرآن خوانی امام:

قال الیونانی: و کان (علیه السلام) احسن الناس صوتا بالقرآنت و کان اذا قرا یحزن و بکی السامعون لتلاوته، و کان یبکی من خشیه الله حتی تخضل لحیته بالدموع.
یونانی می گوید:
امام موسی بن جعفر (علیه السلام) خوش صداترین مردم در تلاوت قرآن بود و هر زمان قرآن می خواند غمگین می شد و شنوندگان بر تلاوت او گریه می نمودند. و از ترس خداوند آن قدر گریه می کرد که محاسن مبارکش با اشکهایش خیس می شد.