فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1134 - رد حدیثی ناموفق قرآن:

قال ابیعبدالله (علیه السلام): ما لم یوافق من الحدیث القرآن، فهو زخرف.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر حدیثی که موافق قرآن نباشد بیهوده است.

1135 - آمیخته شدن گفتار با برکت قرآن:

ابن وهب گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سه کار انجام دهد، از سه موهبت محروم نخواهد شد:
1 - کسی که دعا کند، از استجابت آن بهره مند می گردد.
2 - کسی که شکر کند، بر نعمتش افزوده می شود.
3 - کسی که توکل کند، امورش سامان می یابد.
سپس (برای هر کدام از موارد فوق، به آیه ای از قرآن استدلال کرد و) فرمود: آیا قرآن، کتاب خداوند متعال را خوانده ای که در مورد اول می فرماید:
ادعونی استجب لکم **سوره مؤمن آیه 60.***:
مرا بخوانید تا (دعای) شما را اجابت کنم.
و در مورد دوم می فرماید:
لئن شکرتم لازیدنکم **سوره ابراهیم، آیه 7.***.
هرگاه شاکر و سپاسگزار خدا باشید، قطعا بر نعمت شما می افزایم.

بخش نهم: قرآن و امام کاظم (علیه السلام):