فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1131 - امام صادق (علیه السلام) و علوم قرآن:

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: من آن چه در آسمان و زمین و بهشت و جهنم است و آن چه در عالم بود و هست می دانم و علم همه اینها در قرآن است که از همه آنها آگاه می باشم.

1132 - سجده در عزائم:

در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت شده است که: (امام صادق (علیه السلام) در سجده عزائم (عزائم قرآنی که سجده واجب دارند می باشند) می گفت: لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیه و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا لا مستنکفا و لا مستکبران بل انا عبد ذلیل خائف مستجیر (بحق خدائی جز الله قابل پرستش نیست به ایمان و تصدیق خدائی جز الله نیست، خدائی جز الله برای عبودیت و بندگی نیست، پروردگارا از برای توبه بندگی و عبودیت سجده می کنم و در این کار روی گردان و متکبر نیستم، بلکه من بنده ذلیل و ترسان و پناهنده می باشم). آنگه سر از سجده بر می داشت سپس تکبیر الله اکبر می گفت.

1133 - سخنگو و تفسیر کننده قرآن:

محمد بن سلیمان از ابو بصیر نقل کرده که گفت از حضرت امام صادق (علیه السلام) سوال کردم، از تفسیر هذا کتابا ینطق علیکم بالحق یعنی این کتاب ما است که با شما به حق سخن می گوید فرمود کتاب اهل نطق و سخن نیست بلکه پیغمبر اسلام و اهل بیت ائمه (علیه السلام) سخنگو و تفسیر کننده قرآن هستند.