فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1129 - آگاه به آغاز و پایان قرآن:

عبدالاعلی مولای آل سام گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم می فرمود: به خدا قسم من قرآن کریم را از آغاز تا پایان می دانم، گوئی همه در کف دست من است، در آن خبر آسمان و زمین و خبر گذشته و آینده می باشد خدای تعالی فرماید: در آن روشنگری و بیان همه چیز است.

1130 - بازخواست در مورد قرآن و اهل بیت (علیه السلام):

امام صادق (علیه السلام) گوید رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: من نخستین کسی هستم که در پیشگاه عدل الهی حاضر می شوم سپس به ترتیب: قرآن، اهل بیت و امتم بر من وارد می شوند آن گاه، خداوند بازخواستشان می کند که: با قرآن و اهل بیت (علیه السلام) پیامبر چه کردید؟

1131 - امام صادق (علیه السلام) و علوم قرآن:

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: من آن چه در آسمان و زمین و بهشت و جهنم است و آن چه در عالم بود و هست می دانم و علم همه اینها در قرآن است که از همه آنها آگاه می باشم.