فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1128 - قطب قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): ان الله جعل و لایتنا اهل البیت قطب القرآن، و قطب جمیع الکتب، علیها یستدیر محکم القرآن و بها یوهب الکتب، و یستبین الایمان.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا خدا ولایت ما اهل بیت (علیه السلام) را قطب قرآن و قطب ائمه کتابهای آسمانی قرار داد، و محکمات قرآن بر ولایت، ما دور می زند، و به سبب ولایت ما کتاب ها بخشیده می شود و ایمان روشن می گردد.

1129 - آگاه به آغاز و پایان قرآن:

عبدالاعلی مولای آل سام گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم می فرمود: به خدا قسم من قرآن کریم را از آغاز تا پایان می دانم، گوئی همه در کف دست من است، در آن خبر آسمان و زمین و خبر گذشته و آینده می باشد خدای تعالی فرماید: در آن روشنگری و بیان همه چیز است.

1130 - بازخواست در مورد قرآن و اهل بیت (علیه السلام):

امام صادق (علیه السلام) گوید رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: من نخستین کسی هستم که در پیشگاه عدل الهی حاضر می شوم سپس به ترتیب: قرآن، اهل بیت و امتم بر من وارد می شوند آن گاه، خداوند بازخواستشان می کند که: با قرآن و اهل بیت (علیه السلام) پیامبر چه کردید؟