فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1127 - دانایان وحی:

قال الامام الصادق (علیه السلام): نحن ولاه امر الله، و خزنه علم الله، و عیبه و حی الله.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ما والیان امر خدا، و گنجوران دانش خدا، و صندوق های وحی خداییم.

1128 - قطب قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): ان الله جعل و لایتنا اهل البیت قطب القرآن، و قطب جمیع الکتب، علیها یستدیر محکم القرآن و بها یوهب الکتب، و یستبین الایمان.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا خدا ولایت ما اهل بیت (علیه السلام) را قطب قرآن و قطب ائمه کتابهای آسمانی قرار داد، و محکمات قرآن بر ولایت، ما دور می زند، و به سبب ولایت ما کتاب ها بخشیده می شود و ایمان روشن می گردد.

1129 - آگاه به آغاز و پایان قرآن:

عبدالاعلی مولای آل سام گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم می فرمود: به خدا قسم من قرآن کریم را از آغاز تا پایان می دانم، گوئی همه در کف دست من است، در آن خبر آسمان و زمین و خبر گذشته و آینده می باشد خدای تعالی فرماید: در آن روشنگری و بیان همه چیز است.