فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش هشتم: قرآن و امام صادق (علیه السلام):

1126 - تطابق گفته های امامان معصوم با قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آن چه را که بر خلاف قرآن به ما نسبت می دهند نپذیرید؛ زیرا ما هرچه را که بگوییم با قرآن و شیوه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) مطابقت دارد. ما از خدا و پیغمبر سخن می گوییم و نمی گوییم فلان و فلان چنین گفته است تا در گفتارمان تناقض پدپد آید. همانا سخن آخرین کس از ما مانند سخن اولین ما و سخن اولین ما مصداق سخن آخرین ما خواهد بود. بنابراین هرگاه کسی بر خلاف آن سخنی از ما نقل کند، سخنش را به خودش برگردانید و بگویید تو به آنچه آورده ای داناتری؛ زیرا سخن ما از واقعیت برخوردار و از آن نور حقیقت پدیدار است. پس هر سخنی را که از حق دور است و بر آن نوری نیابید، بدانید که سخن ما نیست و از شیطان است.

1127 - دانایان وحی:

قال الامام الصادق (علیه السلام): نحن ولاه امر الله، و خزنه علم الله، و عیبه و حی الله.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ما والیان امر خدا، و گنجوران دانش خدا، و صندوق های وحی خداییم.