فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1124 - قرائت سوره توحید در نماز شب:

قال الصادق (علیه السلام): کان ابی (علیه السلام) یقول: قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن...کان بینی و بین ابی باب فکان اذا صلی یقرء فی الوتر بقل هو الله احد فی ثلاثتهن.
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
پدرم فرمود: قل هو الله احد با یک سوم قرآن برابر است (در ثواب).
بین جایگاه من و پدرم دری بود. چون او برای نماز شب بر می خاست، در هر سه رکعت نماز وتر (شفع و وتر) قل هو الله احد می خواند.

1125 - بسم الله الرحمن الرحیم:

فی الدر المنثور اخرج البخاری فی تاریخه عن ابی جعفر محمد بن علی انه قال: لم کتمتم بسم الله الرحمن الرحیم فنعم الاسم و الله کتموا فان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا دخل منزله اجتمعت علیه قریش فیجهر ببسم الله الرحمن الرحیم و یرفع صوته بها فتولی قریش فرارا فانزل الله و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و لو علی ادبار هم نفورا**اسری / 46.***.
در تفسیر در المنثور آمده است که: بخاری در تاریخ خود از ابو جعفر امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که: چرا بسم الله الرحمن الرحیم را کتمان نموده اید و آن را جزء قرآن نمی دانید؟ در صورتی که هر وقت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد منزلش می شد و قریشیان پیرامونش جمع می شدند آن حضرت بسم الله الرحمن الرحیم را با صدای بلند قرائت می کرد، قریش می گریختند که: خداوند این آیه کریمه: و هنگامی که تو پروردگارت را بدون شریک در قرآن یاد می کردی آنان به حالت خشم و نفرت می گریختند را نازل فرمود.

بخش هشتم: قرآن و امام صادق (علیه السلام):