فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1123 - تلاوت قرآن در ماه رمضان:

روی انه الباقر (علیه السلام) یختم القرآن فی شهر رمضان عشر مرات کل ثلاثه ایام ختمه.
روایت شده است که امام باقر (علیه السلام) در ماه رمضان ده بار ختم قرآن می کرد در هر سه روز یک ختم قرآن.

1124 - قرائت سوره توحید در نماز شب:

قال الصادق (علیه السلام): کان ابی (علیه السلام) یقول: قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن...کان بینی و بین ابی باب فکان اذا صلی یقرء فی الوتر بقل هو الله احد فی ثلاثتهن.
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
پدرم فرمود: قل هو الله احد با یک سوم قرآن برابر است (در ثواب).
بین جایگاه من و پدرم دری بود. چون او برای نماز شب بر می خاست، در هر سه رکعت نماز وتر (شفع و وتر) قل هو الله احد می خواند.

1125 - بسم الله الرحمن الرحیم:

فی الدر المنثور اخرج البخاری فی تاریخه عن ابی جعفر محمد بن علی انه قال: لم کتمتم بسم الله الرحمن الرحیم فنعم الاسم و الله کتموا فان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا دخل منزله اجتمعت علیه قریش فیجهر ببسم الله الرحمن الرحیم و یرفع صوته بها فتولی قریش فرارا فانزل الله و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و لو علی ادبار هم نفورا**اسری / 46.***.
در تفسیر در المنثور آمده است که: بخاری در تاریخ خود از ابو جعفر امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که: چرا بسم الله الرحمن الرحیم را کتمان نموده اید و آن را جزء قرآن نمی دانید؟ در صورتی که هر وقت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد منزلش می شد و قریشیان پیرامونش جمع می شدند آن حضرت بسم الله الرحمن الرحیم را با صدای بلند قرائت می کرد، قریش می گریختند که: خداوند این آیه کریمه: و هنگامی که تو پروردگارت را بدون شریک در قرآن یاد می کردی آنان به حالت خشم و نفرت می گریختند را نازل فرمود.