فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1121 دانایان علم قرآن:

فاسالوا اهل الذکران کنتم لا تعلمون
پس اگر نمی دانید از اهل ذکر (دانایان علم قرآن) بپرسید**نحل / 43.***.
قال الامام الباقر (علیه السلام): نحن اهل الذکر.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: مقصود از اهل ذکر در این آیه ما هستیم.

1122 - صوت زیبای امام باقر (علیه السلام):

امام محمد باقر (علیه السلام) در خواندن قرآن آوازی خوش داشت و چون سحرگاهان از بستر بر می خاست و قرآن می خواند، بانگ بلند می کرد، و گذرندگان از سقایان و جز ایشان می ایستادند و به قرائت قرآن او گوش می دادند.

1123 - تلاوت قرآن در ماه رمضان:

روی انه الباقر (علیه السلام) یختم القرآن فی شهر رمضان عشر مرات کل ثلاثه ایام ختمه.
روایت شده است که امام باقر (علیه السلام) در ماه رمضان ده بار ختم قرآن می کرد در هر سه روز یک ختم قرآن.