فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1117 - بلند خوانی قرآن:

ان علی بن الحسین (علیه السلام) کان احسن الناس صوتا بالقرآن و کان یرفع صوته حتی یسمعه اهل الدار.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: امام علی بن الحسین (علیه السلام) از نظر صوت قرآنی نیکوترین فرد بود و صدای قرآن خواندنش را بلند می کرد تا اهل خانه بشنوند و بهره مند گردند.

بخش هفتم: قرآن و امام باقر (علیه السلام):

1118 - خصال شیعیان علی (علیه السلام):

قال الامام الباقر (علیه السلام): انما شیعه علی... صلاتهم، کثیره تلاوتهم للقرآن.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: این است که می گویم و جز این نیست شیعه و پیرو خط علی زیاد نماز می گزارند و زیاد تلاوت قرآن می کنند.