فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1116 - پاسخ امام سجاد (علیه السلام) با قرآن:

در ماجرای اسارت امام سجاد (علیه السلام)، بازماندگان شهدای کربلا آمده: هنگامی که آنها را به شام بردند وقتی که یزید امام سجاد (علیه السلام) را دید این آیه را خواند و با آن حضرت تطبیق کرد:
و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ویعفوا عن کثیر:
آن چه از مصائب دامنگیر شما می شود به خاطر اعمالی است که انجام داده اید و خداوند بسیاری از آنها را می بخشد**شوری / 30.***.
یزید می خواست بگوید شما مشمول این آیه هستید. امام سجاد (علیه السلام) فرمود: بلکه آیه ما این است که در مورد ما نازل شده است:
ما اصاب من مصیبه فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر، لکیلا تاسوا علی مافاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم:
هیچ گرفتاری در زمین و آسمان و در وجود خودتان نرسد مگر این که قبلا در لوح محفوظ قبل از آن که پدید آید نوشته شده و این بر خدا آسان است تا بر آن چه از شما قبلا فوت شد غمگین نشوید و به آن چه خدا به شما داد شاد نگردید**سوره حدید / 22 - 23.***.
ما از کسانی هستیم که از آن چه از ما در گذشته در مورد دنیا از دست رفته ناراحت نیستیم و به آن چه به ما داده شده شاد نمی باشیم. به این ترتیب امام سجاد (علیه السلام) جواب دندان شکنی به یزید داد.

1117 - بلند خوانی قرآن:

ان علی بن الحسین (علیه السلام) کان احسن الناس صوتا بالقرآن و کان یرفع صوته حتی یسمعه اهل الدار.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: امام علی بن الحسین (علیه السلام) از نظر صوت قرآنی نیکوترین فرد بود و صدای قرآن خواندنش را بلند می کرد تا اهل خانه بشنوند و بهره مند گردند.

بخش هفتم: قرآن و امام باقر (علیه السلام):