فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1114 - امام سجاد (علیه السلام) در نماز:

در روایت آمده است که حضرت امام سجاد (علیه السلام) هنگامی که مالک یوم الدین را می خواند، آن قدر آن را تکرار می کرد که گویا می خواست جام از تنش پرواز کند

1115 - سیره امام سجاد (علیه السلام):

قال الصادق (علیه السلام): کان علی بن الحسین (علیه السلام) احسن الناس صوتا بالقرآن و کان السقاوون یمرون فیقفون ببابه یسمعون قراءته.
علی بن الحسین (علیه السلام) خوش صداترین مردمان در قرائت قرآن بود. آبرسانان به هنگام عبور، مقابل در خانه حضرتش می ایستادند و به قرائتش گوش فرا می دادند.

1116 - پاسخ امام سجاد (علیه السلام) با قرآن:

در ماجرای اسارت امام سجاد (علیه السلام)، بازماندگان شهدای کربلا آمده: هنگامی که آنها را به شام بردند وقتی که یزید امام سجاد (علیه السلام) را دید این آیه را خواند و با آن حضرت تطبیق کرد:
و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ویعفوا عن کثیر:
آن چه از مصائب دامنگیر شما می شود به خاطر اعمالی است که انجام داده اید و خداوند بسیاری از آنها را می بخشد**شوری / 30.***.
یزید می خواست بگوید شما مشمول این آیه هستید. امام سجاد (علیه السلام) فرمود: بلکه آیه ما این است که در مورد ما نازل شده است:
ما اصاب من مصیبه فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر، لکیلا تاسوا علی مافاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم:
هیچ گرفتاری در زمین و آسمان و در وجود خودتان نرسد مگر این که قبلا در لوح محفوظ قبل از آن که پدید آید نوشته شده و این بر خدا آسان است تا بر آن چه از شما قبلا فوت شد غمگین نشوید و به آن چه خدا به شما داد شاد نگردید**سوره حدید / 22 - 23.***.
ما از کسانی هستیم که از آن چه از ما در گذشته در مورد دنیا از دست رفته ناراحت نیستیم و به آن چه به ما داده شده شاد نمی باشیم. به این ترتیب امام سجاد (علیه السلام) جواب دندان شکنی به یزید داد.