فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1106 - قرآن بر چهار پایه استوار است:

حسین بن علی (علیه السلام) فرمود: کتاب خدای عزیز و بزرگ بر چهار چیز استوار است:
الفاظ، اشارات، لطایف و حقایق
الفاظ قرآن را از آن عموم و اشارات آن از آن نخبگان است.
لطائف قرآن برای اولیاء خدا و حقایق آن برای پیامبران است.
و فرمود: ظاهر قرآن، آراسته و زیبا و باطن قرآن، ژرف و ناپیدا است.

1107 - پاداش قرائت قرآن:

بشر بن غالب اسدی از امام حسین بن علی (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: هرکس ایستاده در نماز خود، یک آیه از کتاب خدا را بخواند، در برابر هر حرفی (پاداش) صد کار نیک برایش نوشته می شود. و اگر آن را در غیر نماز بخواند، خدا در برابر هر حرفی، (اجر) ده کار نیک برای او می نویسد. پس اگر (خاموش باشد و با توجه) گوش به قرآن بسپارد، در برابر هر حرفی (پاداش) یک حسنه دارد و اگر قرآن را در شب به پایان رساند، فرشتگان خدا تا هنگام صبح برای او طلب رحمت کنند و اگر آن را در روز تمام کند، ملائکه نگهبان تا شب بر او درود می فرستند و چنین کسی (نزد خدا) یک دعای مستجاب دارد، و این ختم قرآن برای او از آنچه میان آسمان و زمین است بهتر خواهد بود.
(بشر می گوید:) عرض کردم: این پاداش کسی است که همه قرآن را بخواند، اما کسی که همه را نمی خواند چگونه است؟
حضرت فرمود: ای برادر اسدی! همانا خدا بخشنده، با عظمت و بزرگوار است، هرگاه کسی هرچه از قرآن را که می تواند، بخواند، خدا همان پاداش را به او عطا می کند.

1108 تلاوت کننده قرآن:

زید بن ارقم گوید: من در غرفه خود نشسته بودم که سر مطهر امام (علیه السلام) را - که بر نی بود - از آنجا عبور دادند. چون رو به روی غرفه من رسید، شنیدم تلاوت می کند: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؛ آیا پنداشتی که واقعه اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ماست؟!
مو بر بدنم راست شد و ندا کردم: ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به خدا سوگند، سر بریده تو شگفت تر است، شگفت تر!
ابو مخنف گوید: سر مبارک امام (علیه السلام) را در بازار صرافان کوفه بر نی داشتند که (شنیده شد:) آن سر، صدا صاف کرد و سوره مبارکه کهف را تا آیه شریفه: انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدی تلاوت فرمود و این واقعه شگفت جز بر گمراهی آنان نیفزود.
در نقل دیگری آمده است: آنان چون سر مبارک امام (علیه السلام) را بر درخت آویختند، از او شنیده شد که: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون؛ و آنان که ظلم کنند به زودی خواهند دانست که به چه کیفر گاهی بر می گردند.
نیز در دمشق شنیدند که می گوید: لا قوه الا بالله؛ هیچ نیرویی جز از خدا نیست.
و نیز شنیدند که تلاوت می کند: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا
زید بن ارقم گفت: کار تو شگفت تر است ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)!