فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1103 - شیعیان کیستند و دوستان کدامند:

قال له رجل: یابن رسول الله انی من شیعتکم.
فقال الحسن (علیه السلام): یا عبدالله ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فقد صدقت، و ان کنت بخلاف ذلک فلا تزد فی ذنوبک بدعوالک مرتبه شریفه لست من اهلها، لا تقل انا من شیعتکم ولکن قل انا من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم و انت فی خیر والی خیر.
مردی خطاب به امام حسن (علیه السلام) گفت: ای پسر رسول خدا من شیعه شما هستم
امام (علیه السلام) فرمود:
ای بنده خدا، اگر در انجام واجبات و خودداری از محرمات (گناهان) پیرو ما هستی و تبعیت می کنی که راست می گویی، و چنانچه اینگونه نیستی، با این ادعای دروغ بر گناهان خود افزودی؛ زیرا شیعه و پیرو ما از مقام والا و بلندی برخوردار است و تو اهل آن نیستی، مگو که من شیعه تو هستم بلکه بگو من از دوستان و هواداران و نیز از بدخواهان دشمنان شمایم، در این صورت تو در خیر و نیکی بسر می بری و در مسیر خیر خواهی قرار داری.

بخش پنجم: قرآن و امام حسین (علیه السلام):

1104 - پرورش با قرآن:

امام حسین (علیه السلام) فرمود: فرزندانتان را با دوست داشتن پیامبر و خاندان او و خواندن قرآن پرورش دهید که حاملین قرآن در آن زمان که جز سایه لطف پروردگار گسترده نباشد همراه پیامبران و برگزیدگان خدا در آن سایه مکان گیرند.