فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1102 - ما تربیت شده خدا هستیم:

انس بن مالک می گوید: یکی از کنیزان امام حسن (علیه السلام) شاخه گلی را به امام حسن (علیه السلام) اهدا کرد؛ امام حسن (علیه السلام) آن شاخه را گرفت و به او فرمود: تو را در راه خدا آزاد ساختم.
من به حضرت عرض کردم: به راستی به خاطر اهداء یک شاخ گل ناچیز، او را آزاد کردید؟!.
امام در پاسخ فرمود: خداوند در قرآنش ما را چنین تربیت کرده، آنجا که می فرماید:
اذا حییتم فحیوا باحسن منها او ردوها.
هنگامی که کسی به شما تحیت گوید، پاسخ او را به طور بهتر، یا همانگونه بدهید.
پاسخ بهتر همان آزاد کردن او است.

1103 - شیعیان کیستند و دوستان کدامند:

قال له رجل: یابن رسول الله انی من شیعتکم.
فقال الحسن (علیه السلام): یا عبدالله ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فقد صدقت، و ان کنت بخلاف ذلک فلا تزد فی ذنوبک بدعوالک مرتبه شریفه لست من اهلها، لا تقل انا من شیعتکم ولکن قل انا من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم و انت فی خیر والی خیر.
مردی خطاب به امام حسن (علیه السلام) گفت: ای پسر رسول خدا من شیعه شما هستم
امام (علیه السلام) فرمود:
ای بنده خدا، اگر در انجام واجبات و خودداری از محرمات (گناهان) پیرو ما هستی و تبعیت می کنی که راست می گویی، و چنانچه اینگونه نیستی، با این ادعای دروغ بر گناهان خود افزودی؛ زیرا شیعه و پیرو ما از مقام والا و بلندی برخوردار است و تو اهل آن نیستی، مگو که من شیعه تو هستم بلکه بگو من از دوستان و هواداران و نیز از بدخواهان دشمنان شمایم، در این صورت تو در خیر و نیکی بسر می بری و در مسیر خیر خواهی قرار داری.

بخش پنجم: قرآن و امام حسین (علیه السلام):