فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش چهارم: قرآن و امام حسن مجتبی (علیه السلام):

1094 - صوت نیکو:

امام حسن (علیه السلام) را صوتی نیکو و برای تلاوت قرآن لحنی خوش بود. قرآن را به وجهی نیکو تلاوت می کرد. جاذبه صدایش دلهایی را به سوی خود متوجه می کرد. و ای چه بسا که در مسجد به همراه تلاوت آن به تفسیر به تشریح آیات می پرداخت و مردم را به متون و اسرار قرآن آشنا می نمود.

1095 - شناخت خداوند:

من عرف الله احبه و من عرف الدنیا زهد فیها.
هرکس خدا را بشناسد دوستش دارد و کسی که دنیا را بشناسد آن را رها خواهد کرد.