فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1090 - قرآن خواندن حضرت زهرا (علیه السلام):

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سلمان را نزد فاطمه (علیه السلام) فرستاد.
سلمان می گوید: من بر درب خانه ایستاده و سلام کردم، و شنیدم که فاطمه (علیه السلام) در داخل خانه مشغول تلاوت قرآن است و آسیا می چرخید، در حالی که کسی در آن جا نبود ... و سلمان - رحمة الله علیه - در آخر روایت می گوید:
وقتی این مطالب را به عرض رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسانیدم، وی تبسمی کرده فرمود: ای سلمان! همان خداوند متعال قلب و جوارح دخترم فاطمه را از ایمان مملو نموده است، لذا وی بدون دغدغه مشغول عبادت پروردگار می باشد، پس خداوند ملکی به نام زوقابیل را مأمور نموده تا آسیا را بگرداند و خداوند کارهای دنیا و آخرت فاطمه را عهده دار شده و او را کفایت می نماید.

1091 - وصیت در مورد قرآن:

فاطمه زهرا وصیت می کند در شب اول قبر، علی (علیه السلام) بر سر مزارش زیاد قرآن بخواند.

1092 - انس با قرآن:

همانطور که فاطمه (علیه السلام) با قرآن بود، فضه خادمه او تا بیست سال به غیر از قرآن لب نگشود و جز با قرآن پاسخ نداد.
با از همین انس او با قرآن بود که در صحرای محشر هم قرآن را زمزمه می کند. تا آنجا که حتی در هنگام داخل شدن به بهشت هم آیات قرآن را می خواند.