فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1086 - تلاوت قرآن در شب:

ابن عباس می گوید: حضرت علی (علیه السلام) در ثلث اول شب می خوابید و در دو ثلث آخر به عبادت و تلاوت قرآن مشغول می شد، در هر شب هفتاد رکعت نماز می گزارد و در این نمازها آیات قرآن می خواند و هنگام سحر ذکر خدای متعال ورد زبانش بود.

1087 - تغییر حالت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: و کان علی (علیه السلام) اذا اقام الی الصلوه فقال: وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض، تغیر لونه حتی یعرف ذلک فی وجهه؛ هنگامی که علی (علیه السلام) به نماز می ایستاد، این آیه شریفه را می خواند: روی می آورم با تمام وجودم به کسی که آسمان ها و زمین را آفرید و رنگ مبارک حضرتش تغییر می کرد، به طوری که تغییر حالت و دگرگونی از صورت مبارکش پیدا می شد و به خوبی مشاهده می گشت.

1088 - تشویق به تعلیم قرآن:

رمیله می گوید: علی (علیه السلام) شخصی را در حال خیاطی و آوازخوانی دید و فرمود: ای جوان! اگر قرآن بخوانی برای تو بهتر است.
گفت: خوب نمی توانم بخوانم دوست داشتم خوب قرآن می خواندم.
حضرت فرمود نزدیک بیا.
جوان نزدیک علی (علیه السلام) آمد و علی (علیه السلام) آهسته چیزی در گوش او گفت که تمام قرآن در قلب او نقش بست و حافظ کل قرآن شد.