فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1080 - آگاهی علی (علیه السلام) به تک تک آیات:

در مسند احمد بن حنبل آمده که هیچ یک از صحابه نمی گفت: هرچه می خواهید از من بپرسید؛ مگر علی بن ابی طالب. در صحیح مسلم آمده که علی بر فراز منبر گفت:
هر آن چه می خواهید از من بپرسید، پیش از آن که مرا از دست بدهید. در مورد کتاب خدای عزوجل از من بپرسید که هیچ آیه ای نیست مگر این که می دانم در کجا نازل شده، در دره کوهی یا در پهنه دشتی. در مورد فتنه ها از من بپرسید که فتنه ای نیست مگر این که قهرمان آن و کسی را که در آن کشته می شود، می دانم.
و می گفت: درباره راه های آسمان ها از من بپرسید که من به آنها داناترم تا به راه های زمین.
علی فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هزار باب از دانش به من آموخت که هر بابی هزار باب داشت.

1081 - تلاوت قرآن بعد از تولد:

عباس بن عبدالمطلب روایت کرده: زمانی که علی بن ابی طالب (علیه السلام) به دنیا آمد، قنداقه او را به دست حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) دادند. حضرت علی (علیه السلام) به تلاوت آیات اولیه سوره مؤمنون و آیات بعدی آن پرداخت و وقتی به آیه اولئک هم الوارثون رسید، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: به خدا قسم، ای علی! تو امیر ایشان می باشی.

1082 - علی (علیه السلام) با قرآن:

روزی سلمان و ابوذر و مقداد، در مدینه کنار یکدیگر نشسته بودند. مردی که از کوفه برای تحقیق و یافتن راه حق آمده بود، نزد آنها نشست و گفت: مرا راهنمایی کنید، سلمان گفت: علیک بکتاب الله فالزمه، و علی بن ابیطالب فانه مع القرآن لا یفارقه بر تو باد به کتاب خدا قرآن، پیوند خود را با قرآن، برقرار ساز و همچنین به علی (علیه السلام) بپیوند، و در راه او حرکت کن، زیرا علی (علیه السلام) با قرآن است، و از آن جدا نمی گردد. سپس گفت: من گواهی می دهم که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم، فرمود: علی (علیه السلام) با حق است و هر کجا حق بگردد، علی (علیه السلام) همان جا می گردد، علی (علیه السلام) راستگو و مشخص کننده حق و باطل است.