فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1079 - تقسیم علوم قرآنی:

مفسران بزرگ گفته اند: علی (علیه السلام) نخستین کسی بود که علوم قرآن را به چندین نوع تقسیم کرد و شصت نوع آن را دیکته فرمود و برای هر نوع، مثال ویژه ای ذکر کرد.

1080 - آگاهی علی (علیه السلام) به تک تک آیات:

در مسند احمد بن حنبل آمده که هیچ یک از صحابه نمی گفت: هرچه می خواهید از من بپرسید؛ مگر علی بن ابی طالب. در صحیح مسلم آمده که علی بر فراز منبر گفت:
هر آن چه می خواهید از من بپرسید، پیش از آن که مرا از دست بدهید. در مورد کتاب خدای عزوجل از من بپرسید که هیچ آیه ای نیست مگر این که می دانم در کجا نازل شده، در دره کوهی یا در پهنه دشتی. در مورد فتنه ها از من بپرسید که فتنه ای نیست مگر این که قهرمان آن و کسی را که در آن کشته می شود، می دانم.
و می گفت: درباره راه های آسمان ها از من بپرسید که من به آنها داناترم تا به راه های زمین.
علی فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هزار باب از دانش به من آموخت که هر بابی هزار باب داشت.

1081 - تلاوت قرآن بعد از تولد:

عباس بن عبدالمطلب روایت کرده: زمانی که علی بن ابی طالب (علیه السلام) به دنیا آمد، قنداقه او را به دست حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) دادند. حضرت علی (علیه السلام) به تلاوت آیات اولیه سوره مؤمنون و آیات بعدی آن پرداخت و وقتی به آیه اولئک هم الوارثون رسید، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: به خدا قسم، ای علی! تو امیر ایشان می باشی.