فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1078 - وقوف بر همه اسرار قرآن:

ابن حجر از علمای بزرگ اهل سنت در وصف علی (علیه السلام) گفته است:
او مجسمه قرآن است و آگاه به اسرار آن. خود فرموده بود: به خدا سوگند، هیچ آیه ای نازل نشد، جز آن که می دانم آن آیه درباره چه نازل شد، در کجا، نازل شد و در شأن چه کسی نازل شده است. خداوند به من روانی بسیار خردمند و زبانی ناطق عطا کرده است؛ والله ما نزلت آیه، الا و قد علمت فیما نزلت، و این نزلت، و علی من نزلت، ان ربی و هب لی قلبا عقولا و لسانا ناطقا.

1079 - تقسیم علوم قرآنی:

مفسران بزرگ گفته اند: علی (علیه السلام) نخستین کسی بود که علوم قرآن را به چندین نوع تقسیم کرد و شصت نوع آن را دیکته فرمود و برای هر نوع، مثال ویژه ای ذکر کرد.

1080 - آگاهی علی (علیه السلام) به تک تک آیات:

در مسند احمد بن حنبل آمده که هیچ یک از صحابه نمی گفت: هرچه می خواهید از من بپرسید؛ مگر علی بن ابی طالب. در صحیح مسلم آمده که علی بر فراز منبر گفت:
هر آن چه می خواهید از من بپرسید، پیش از آن که مرا از دست بدهید. در مورد کتاب خدای عزوجل از من بپرسید که هیچ آیه ای نیست مگر این که می دانم در کجا نازل شده، در دره کوهی یا در پهنه دشتی. در مورد فتنه ها از من بپرسید که فتنه ای نیست مگر این که قهرمان آن و کسی را که در آن کشته می شود، می دانم.
و می گفت: درباره راه های آسمان ها از من بپرسید که من به آنها داناترم تا به راه های زمین.
علی فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هزار باب از دانش به من آموخت که هر بابی هزار باب داشت.