فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش دوم: قرآن و امام علی (علیه السلام):

1071 - مأمور تألیف و جمع آوری قرآن:

ان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) امر علیا (علیه السلام) بتالیف القرآن فالفه و کتبه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را مأمور به تألیف و جمع آوری قرآن کریم فرمود و آن حضرت قرآن را جمع آوری کرد و نوشت.

1072 - سیصد آیه قرآنی در حق علی (علیه السلام):

ابن عبای (رض) گوید: آنچه در قرآن کریم درباره علی (علیه السلام) آمده است در حق کسی نیامده، و ابن عساکر از ابن عباس (رض) روایت کرده که گفت: سیصد آیه قرآن در حق علی (علیه السلام) نازل شده است.