فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1069 - قرآن خواندن پیامبر برای جن:

از عبد الرحمن بن مسعود پرسیدند: آیا کسی از شما یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حوادث شب جن در خدمت آن حضرت بودید؟ گفت احدی از ما نبود، ما شبی در مکه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را نیافتیم، و هرچه جستجو کردیم اثری از او ندیدیم، از این ترسیدیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را کشته باشند، به جستجوی حضرت در دره های مکه رفتیم ناگاه دیدیم از سوی کوه حرا می آید، عرض کردیم: کجا بودید ای رسول خدا! ما سخت نگران شدیم، و دیشب بدترین شب زندگی ما بود. فرمود: دعوت کننده جن به سراغ من آمد و رفتم برای آنها قرآن بخوانم.

170 - برکت بسم الله:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: فضلت ببسم الله الرحمن الرحیم؛ من به برکت بسم الله الرحمن الرحیم بر سایر انبیاء فضیلت داده شدم.

بخش دوم: قرآن و امام علی (علیه السلام):