فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1065 - استعاذه قبل از تلاوت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) قبل از قرائت قرآن، استعاذه کرده و می فرمود:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ پناه می برم به خدا از شر شیطان رانده شده.

1066 - اخلاق پیامبر قرآنی است:

سعدبن هشام می گوید: نزد عایشه رفتم و در زمینه اخلاق رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از او سوال نمودم، او گفت: آیا قرآن نخوانده ای؟!
گفتم: چرا.
عایشه گفت: اخلاق رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) قرآن است.
همین معنا در کتاب مجموعه ورام روایت شده است.

1067 - دعای پیامبر برای حفظ قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: یکی از دعاهای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) این دعا بود که: اللهم ارحمنی بترک معاصیک ما ابقیتنی، و ارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی والزم قلبی حفظ کتابک کما علمتنی، واجعلنی اتلوه علی النحو الذی یرضیک عنی، اللهم نور بکتابک بصری، واشرح به صدری، و فرح به قلبی، و اطلق به لسانی، و استعمل به بدنی، و قونی علی ذلک، فانه لا حول و لا قوه الا بک؛ خدایا! رحمت خویش را شامل حال من نما که تا آن زمان که زنده هستم، از انجام گناه دوری نمایم و به آن چیزی که رضایت تو در آن است، چشم بدوزم، بار خدایا! همچنان که قرآن را به من آموختی، دلم را نیز هماره حافظ آن قرار ده و مرا آنگونه که خشنودی تو در آن است، به تلاوت قرآن وادار نما. خدایا! چشمانم را با قرآن روشن، سینه ام را با آن باز، و دلم را به وسیله قرآن گویا ساز و بدنم را به عمل قرآن وادار و مرا بر انجام این کار نیرو بخش، چرا که نیروها و قدرت ها از ناحیه تو است.