فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1064 - خوش صداترین افراد:

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قرآن را از همه مردم خوش صداتر می خواند.

1065 - استعاذه قبل از تلاوت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) قبل از قرائت قرآن، استعاذه کرده و می فرمود:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ پناه می برم به خدا از شر شیطان رانده شده.

1066 - اخلاق پیامبر قرآنی است:

سعدبن هشام می گوید: نزد عایشه رفتم و در زمینه اخلاق رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از او سوال نمودم، او گفت: آیا قرآن نخوانده ای؟!
گفتم: چرا.
عایشه گفت: اخلاق رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) قرآن است.
همین معنا در کتاب مجموعه ورام روایت شده است.