فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1062 - شهادت بعد از تلاوت:

قتاده گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آن گاه که سوره والتین را ختم می نمود، می فرمودند: بله پروردگارا! من هم از شاهدانم.

1063 - کشش صدا هنگام تلاوت:

انس بن مالک می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هنگام قرائت قرآن، صدایش را می کشید.

1064 - خوش صداترین افراد:

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قرآن را از همه مردم خوش صداتر می خواند.