فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1059 - انتهای سوره ها:

و فیه: و کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لا یعلم ختم سوره حتی ینزل علیه بسم الله الرحمن الرحیم.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) انتهای سوره ها را نمی دانست تا اینکه بسم الله الرحمن الرحیم نازل گشت.

1060 - عجله در حفظ قرآن:

ابن عباس گفت: هنگامی که بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) قرآن نازل می شد، در حفظ آن عجله می کرد تا اینکه این آیه نازل شد: لا تحرکت به لسانک.

1061 - گریه پیامبر در تلاوت قرآن:

روایت شده: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هنگامی که آیه 61 سوره یونس را قرائت می فرمود، به شدت می گریست و گریه شدیدی به آن حضرت دست می داد، آیه این است که: تو ای رسول ما! در هر کاری که باشی و هر آیه قرآن را بخوانی و هر عملی را انجام دهی، هنگامی که به آن عمل چشم دوخته و در آن فرو می روید، ما شاهد و گواه بر شما هستیم، به اندازه ذره کوچکی از آنچه در آسمان و زمین است، از پروردگارت پنهان نیست و هر چیز کوچک یا بزرگ تر از آن هم، در کتاب آشکار حق ثبت است.