فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1057 - خواندن آیه الکرسی در وقت خواب:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: دو برادر خدمت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده و عرض کردند: ما برای تجارت به شام می رویم چیزی به ما بیاموز تا بگوییم. فرمود: چون به منزل رسیدید و نماز عشاء را بجای آوردید، پس از نماز هرکس به بستر خواب رفت، تسبیح فاطمه زهرا (علیه السلام) را بگوید، سپس آیةالکرسی را بخواند که تا صبح از هر چیزی محفوظ خواهد ماند.

1058 - قرائت قرآن در خانه:

و فی تفسیر القمی: کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقعد فی الحجر و یقرا القرآن.
در تفسیر قمی آمده است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه نشسته بود و قرآن قرائت می کرد.

1059 - انتهای سوره ها:

و فیه: و کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لا یعلم ختم سوره حتی ینزل علیه بسم الله الرحمن الرحیم.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) انتهای سوره ها را نمی دانست تا اینکه بسم الله الرحمن الرحیم نازل گشت.