فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1056 - تلاوت آیه الکرسی هنگام خواب:

محمد بن مروان گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: آیا به شما گزارش ندهم آنچه را که شیوه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بود که هرگاه به بستر خود جا می کرد می فرمود؟ گفتم: چرا، فرمود: آیةالکرسی را می خواند و می گفت: آمنت بالله و کفرت بالطاغوت؛ بار خدایا! در خواب و بیداریم مرا حفظ کن.

1057 - خواندن آیه الکرسی در وقت خواب:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: دو برادر خدمت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده و عرض کردند: ما برای تجارت به شام می رویم چیزی به ما بیاموز تا بگوییم. فرمود: چون به منزل رسیدید و نماز عشاء را بجای آوردید، پس از نماز هرکس به بستر خواب رفت، تسبیح فاطمه زهرا (علیه السلام) را بگوید، سپس آیةالکرسی را بخواند که تا صبح از هر چیزی محفوظ خواهد ماند.

1058 - قرائت قرآن در خانه:

و فی تفسیر القمی: کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقعد فی الحجر و یقرا القرآن.
در تفسیر قمی آمده است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه نشسته بود و قرآن قرائت می کرد.