فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1055 - رفع اندوه و غم:

ابن عباس گفت: عون بن مالک اشجعی نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: ای رسول خدا، پسرم را دشمن به اسارت گرفته است و غمم انبوه گشته و کاسه صبرم لبریز شده است، مرا چه فرمائی؟
فرمود: تو را گویم که در هر حال لا حول و لا قوه الا بالله بسیار بگویی. و او در حالی که بانگ لا حول و لا قوه الا بالله علی کل حال بر لب داشت، بازگشت، و بر چنین حال می بود که ناگاه پسر را دید که با صد شتر باز آمده است؛ مشرکان از شترها غافل شده بودند و او، آنها را بدین سو، سوق داده بود.
اشجعی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و قصه را باز گفت و این آیه نازل شد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب **طلاق / 3 - 2.***. و هرکس از (خشم) خدا بپرهیزد، خداوند (از هر سختی و تنگی) راه خروجی برای او گذارد و از جائی که به گمانش نرسد، روزیش رساند.

1056 - تلاوت آیه الکرسی هنگام خواب:

محمد بن مروان گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: آیا به شما گزارش ندهم آنچه را که شیوه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بود که هرگاه به بستر خود جا می کرد می فرمود؟ گفتم: چرا، فرمود: آیةالکرسی را می خواند و می گفت: آمنت بالله و کفرت بالطاغوت؛ بار خدایا! در خواب و بیداریم مرا حفظ کن.

1057 - خواندن آیه الکرسی در وقت خواب:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: دو برادر خدمت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده و عرض کردند: ما برای تجارت به شام می رویم چیزی به ما بیاموز تا بگوییم. فرمود: چون به منزل رسیدید و نماز عشاء را بجای آوردید، پس از نماز هرکس به بستر خواب رفت، تسبیح فاطمه زهرا (علیه السلام) را بگوید، سپس آیةالکرسی را بخواند که تا صبح از هر چیزی محفوظ خواهد ماند.