فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1050 - حالت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هنگام دریافت وحی:

پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی که وحی بر ایشان نازل می شد، در اکثر حالات وحی که نوشته اند، حواسش تعطل پیدا می کرد حالتی غش مانند به او دست می داد به طوری که در ظاهر به خود نبود، در ظاهر از خود بیخود بود یعنی چشمش مثل چشم آدم خواب بود که نمی بیند و گوشش مثل گوش آدم خواب بود که نمی شنود و حالتش هم از این جهت غیر عادی بود که سنگین می شد و بعد عرق می کرد و عرق زیادی روی پیشانیش می نشست. قرآن هم می گوید: نزل به روح الامین علی قلبک.

1051 - گواهی پیامبر بر قدرت خداوند:

ابی امامه گوید: بعد از حجةالوداع همراه با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نماز خواندم، حضرت زیاد سوره لا اقسم بیوم القیامه را قرائت می فرمود و هنگامی که آیه الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی را می خواند، می شنیدم که می فرمودند: بلی و انا علی ذلک من الشاهدین؛ بله من نیز به این سخن گواهی می دهم.

1052 - دعا برای عطای حسنه در دنیا و آخرت:

پیامبر به عیادت بیماری رفت و به او فرمود: چه شده است؟
بیمار گفت: نماز مغرب را با شما قامت بسته بودم و شما سوره قارعه را خواندی، من گفتم، بار خدایا، اگر گناهی نزد تو دارم که می خواهی در آخرت مرا بدان کیفر دهی، کیفرم را در این دنیا پیش انداز، و پس از آن این گونه شدم که می بینی.
فرمود: چه بد گفتی، چرا نگفتی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا به ما در دنیا حسنه ای، بی نیازی و سلامتی، عطا فرمای و در آخرت حسنه ای، آمرزش و رحمت ببخشای، و ما را از عذاب آتش نگه دار.
آن گاه پیامبر او را دعا کرد تا سلامتیش را باز یافت.