فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1048 - معجزه یک آیه قرآن:

ابو طلحه می گوید: در بعضی از جنگها با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بودم، چون جنگ (برای مسلمین) سخت می شد.
حضرت می فرمود:
یا مالک یوم الدین * ایاک نعبد و ایاک نستعین.
چون گفته حضرت به پایان می رسید، می دیدم که سرها از تن ها جدا می شود و می افتد و کسی را نمی دیدم که سر کفار را از تنشان جدا کند و بدین وسیله کفار به وسیله مسلمین شکست می خوردند.
ابو طلحه می گوید: به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کردم: یا رسول الله این سرها چگونه از بدنها جدا می شوند؟ حضرت فرمود:
فرشتگان این کار را انجام می دهند و شما آنها را نمی بینید.

1049 - مزد و اجرت رسالت:

هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد مدینه شد و پایه های اسلامی محکم گردید، انصار گفتند: ما خدمتش می رسیم و عرض می کنیم: اگر مشکلات مالی پیدا شد این اموال ما بدون هیچگونه قید و شرط در اختیار تو قرار دارد. هنگامی که این سخن را خدمتش عرض کردند، آیه: قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی **شوری / 23.*** من مزدی از شما در برابر رسالت جز محبت نزدیکانم نمی طلبم نازل شد و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آن را بر آنها تلاوت کرد و سپس فرمود: نزدیکان مرا بعد از من دوست دارید. آنها با خوشحالی و رضایت از محضرش بیرون آمدند. اما عده ای از منافقان گفتند: این سخنی است که بر خدا افترا بسته و هدفش این است که ما را بعد از خود در برابر خویشاوندانش ذلیل کند.
این آیه نازل شد: ام یقولون افتری علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک ویمح الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور**شوری / 24.***.
و بدین وسیله پاسخ آنان را داد و گروهی از آنها پشیمان شدند و گریه کردند و توبه نمودند و خدا توبه آنها را پذیرفت.

1050 - حالت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هنگام دریافت وحی:

پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی که وحی بر ایشان نازل می شد، در اکثر حالات وحی که نوشته اند، حواسش تعطل پیدا می کرد حالتی غش مانند به او دست می داد به طوری که در ظاهر به خود نبود، در ظاهر از خود بیخود بود یعنی چشمش مثل چشم آدم خواب بود که نمی بیند و گوشش مثل گوش آدم خواب بود که نمی شنود و حالتش هم از این جهت غیر عادی بود که سنگین می شد و بعد عرق می کرد و عرق زیادی روی پیشانیش می نشست. قرآن هم می گوید: نزل به روح الامین علی قلبک.